xhtml.nu

06/02/2014

Anemi kommer i olika former

Filed under: Okategoriserade — @ 04:06

Aplastisk anemi (se Fass) är mycket ovanlig och allvarlig sjukdom. Ytters få drabbas men de som får sjukdomen blir allvarligt och livshotande sjuka. Ordet ”aplastisk” kommer från två grekiska ord som tillsammans betyder ”oförmåga att utvecklas till en ny vävnad”. ”Aplastisk anemi” innebär att kroppen inte kan producera röda blodceller eller rättare sagt att benmärgen […]

08/06/2012

Andningskedjan viktig för botemedel mot håravfall

Filed under: Okategoriserade — @ 13:45

Andningskedjan: Eller elektrontransporten som den också benämns syftar till att frigöra en stor mängd energi genom ett antal komplexa redoxreaktioner. NADH  oxideras till NAD+ och succinat bryts ner och NAD? Och fumarat bildas och överskottet av energi används för att bygga upp ATP i en process som kallas oxidativ fosforylering. Dessa molekyler av ATP kommer […]

© 2019 xhtml.nu