xhtml.nu

06/02/2014

Anemi kommer i olika former

Filed under: Okategoriserade — @ 04:06

Aplastisk anemi (se Fass) är mycket ovanlig och allvarlig sjukdom. Ytters få drabbas men de som får sjukdomen blir allvarligt och livshotande sjuka. Ordet ”aplastisk” kommer från två grekiska ord som tillsammans betyder ”oförmåga att utvecklas till en ny vävnad”. ”Aplastisk anemi” innebär att kroppen inte kan producera röda blodceller eller rättare sagt att benmärgen helt eller delvis saknar förmågan att producera röda blodceller, vita blodceller eller tillväxtfaktorer, trombocyter. Konsekvensen blir flera och lika allvarliga. Brist på hemoglobin leder till syrebrist och oförmåga att syresätta kroppens alla organ och muskulatur. Att sakna vita blodkroppar eller leukocyter leder till stark risk för infektioner och att kroppen blir mycket mottaglig för bakterier och virus. Att sakna trombocyter är som självklart som gjort för att drabbas av blödarsjuka då blodet inte kommer att koagulera alls.No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2019 xhtml.nu