xhtml.nu

06/02/2014

Anemi kommer i olika former

Filed under: Okategoriserade — @ 04:06

Aplastisk anemi (se Fass) är mycket ovanlig och allvarlig sjukdom. Ytters få drabbas men de som får sjukdomen blir allvarligt och livshotande sjuka. Ordet ”aplastisk” kommer från två grekiska ord som tillsammans betyder ”oförmåga att utvecklas till en ny vävnad”. ”Aplastisk anemi” innebär att kroppen inte kan producera röda blodceller eller rättare sagt att benmärgen […]

© 2019 xhtml.nu